Kömür Çukuru Çarpışması

1921 Ankara Antlaşması ile Fransızlara bırakılan Yurtlarının acısını bir türlü unutamayan Hataylı Türk yiğitleri, işgalci kuvvetlere bu memlekette kolayca hükümran olamayacaklarını anlatmak istiyorlardı. Hatay topraklarına zaman zaman akın yaparak Fransızları taciz etmekte idiler. Hatay çetecilik tarihinde büyük bir yer tutan Dede Beyoğlu Hakkı, yakın arkadaşlarından onu ile, Hassa’ya giderek burada tanınmış çete başlarından Hüseyin Çökelekoğlu, Mustafa Çanak, Amikli Gevik Mehmet ve bunların maiyetleriyle 35 kişilik bir kuvvetle Belen dağlarında bulunan Fransız karakollarını vurmak maksadıyla, Kırıkhan üzerinden geçerek, Antakya –Kırıkhan arasında bulunan Bağlama mevkiine geldiklerinde, Fransız müfrezeleri ve Ermeni milisleriyle karşılaşırlar.

Çeteciler tarafından açılan şiddetli ateş karşısında, tutunamayan Fransız-Ermeni kuvvetleri, ikiye ayrılarak bir kısmı Kırıkhan’a, diğer kısmı da Antakya’ya doğru kaçarken Türk kahramanları Hortum yaylasına doğru çekildiler. Yaylacılar bu mücahitlerin ayakkabı ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladılar. Ertesi günü Kömür Çukuru yaylasına vardıktan birkaç saat sonra, İskenderun ve Antakya’dan gelen Fransız-Ermeni milis atlıları tarafından kuşatılıyorlar.

Yapılan şiddetli muharebe sonunda, çetelerin bir kısmı, dağın daha sarp bir yerine çekilmeyi başarırlar. Yedi çeteci ise bir derenin içinde mahsur kalırlar. Gevik Mehmet, Çökelek Hüseyin ve Çanak Mustafa, her tarafa ateş edebilmek için, sırt sırta vererek bir sacayağı şeklinde mevzi aldılar. Bu şiddetli çarpışmada, hakim bir fundalıkta saklanan bir Fransız zenci askerin ateşleriyle, mahsur kalmış çetelerden üçü şehit olur. Çalıların arasından dişlerinin parladığını fark eden Çökelek Hüseyin, bir kurşunla zenciyi tam alnından vurarak, aşağı yuvarlar. Bunu müteakip, Fransız milis çavuşlarından Ermeni Serkis, hakim bir kayanın üstüne çıkarak “teslim olun alçaklar” diye bir nara atar. Çökelek Hüseyin’in tam karşısına gelmektedir. Attığı tek mermi ile Serkis çavuş cansız olarak yere yuvarlanır. Mermileri bitmek üzere olan bu mücahitler, Serkis çavuşu bulundukları yere çekerek, mermileriyle akşama kadar idare ederler. Karanlıktan faydalanarak mahsuriyetten kurtulup arkadaşlarıyla buluşurlar.