Halep Yolunun KapatılmasıUlaşım şartları, bir yerin yerleşmeye açılması, büyümesi ve gelişmesinde son derecede önemli, belirleyici bir rol üstlenmektedir. Biz Hassalılar ise konumumuzun önemine rağmen bundan mahrum kalmışız.