Atatürk’ün Hassa’ya Gelişi

Görüştüğüm bazı kişiler Atatürk’ün Hassa’ya geldiğini büyüklerinden duyduklarını söylediler. Elimizdeki yazılı metinlerde de bazı ip uçları var. Buna göre; 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Karargâhı Merkezi ile Halep kuzeyinden Adana’ya hareket ettiği biliniyor. Halep’i işgal etmiş olan İngilizler, “Suriye hududu Maraş kuzeyinden geçer” diyerek Grup Kumandanının da kendilerine teslimini istiyorlardı. M.Kemal Paşa ise Antakya-İskenderun’un (Hatay’ın) Suriye dışında ve Türklük bölgesi olduğunu ileri sürerek direniyordu. Bu şartlar altında 07 Kasım 1918’de Adana’ya vardı (F. KIRZIOĞLU.Türk İnkılâp Tarihi. 1982.).

Atatürk’ün Dörtyoldaki çiftliğinden Karafakılı köylülerine 800 dekar arazi vermesi de tezimizi güçlendirmektedir.

03 ve 05 Kasım 1918 tarihli telgraflarının çekiliş merkezi olarak Adana yazılmaktadır. Buradaki anılan yerden maksat Adana il sınırları içidir. Kesinlikle vilayet merkezi değildir. O zamanlar Hassa ve İslahiye’nin Adana iline bağlı Cebel-i Bereket sancağının birer kazası olduklarını unutmamak gerekir. Telgrafların çekildiği merkezdeki personelle telgraflarda adı geçen isimleri karşılaştıracak kadar bilgiye ulaşamadık. Ulaştığımızda telgrafların çekildikleri merkezlerin tespit edileceği kanaatindeyim.

Ali COŞKUNER