2.3.  SIFATLAR 

 

     “Sıfatlar  vasıf  ve  belirtme  isimleridir.  Nesnelerin  çeşit  çeşit  vasıfları,  çeşit  çeşit  belirtileri  vardır.  İşte  sıfatlar bu  belirtilerin  ve  vasıfların  isimleridir.”[40]

 

     2.3.1.   VASIFLANDIRMA  SIFATLARI

 

     “Vasıflandırma  sıfatları  nesnelerin  vasıflarını  bildiren  sıfatlardır.” [41]

   

      Hassa  ağzından  derlediğimiz  metinlerdeki  örnekleri  şunlardır:

 

     acer  elbise  “yeni  elbise”   (1/108), ġır  ġafa   “kır  kafa,  saçları  beyaz  olan”  (6/3),  belli  adam  “mükemmel  adam”  (8/20), 

 

2.3.2.        BELİRTME  SIFATLARI     

 

     

 

     “Nesneleri  belirten  sıfatlardır.  Nesnenin ya yerine  işaret  edilir, ya sayısı gösterilir,  ya nesne  soru  şeklinde belirtir  ya  da  belirsiz  şekilde  ifade  edilir.”[42]

 

 

     2.3.2.1.  İŞARET  SIFATLARI

 

     “İşaret  sıfatları,  nesnelerin  yerlerine  işaret  etmek  suretiyle  belirten  kelimelerdir.”[43] 

 

     Hassa  ağzından  derlediğimiz  metinlerdeki  örnekleri  şunlardır:

 

     O  zaman  “o  zaman”  (2/13),  şu  arġadaşa  (6/65),    bu  iş  (7/71),  şo  taraf  “  şu  taraf”  (8/35),  şo  taraf  “  şu  taraf”  (3/35) 

 

 

     2.3.2.2.   SAYI  SIFATLARI

 

     “Sayı  sıfatları  nesneleri  sayılarını  bildirmek  suretiyle  belirten  kelimelerdir.”[44]

 

     2.3.2.2.1.  Asıl  sayı  sıfatları

 

     Bir  hafda  “bir  hafta”  (1/4),   yédi  kelle  “yedi  kafa”  (4/11),  üç  gün  “üç  gün”  (6/6),  iki  taġsi  “iki  taksi”  (6/61),  üş  teneg  “üç  tane”  (8/16)

 

     2.3.2.2.2.  Sıra  sayı   sıfatı

 

     béşinci  meseb  “beşinci  mezhep”  (6/88),  altıncı  bölge  “altıncı  bölge”  (6/152),  ikinci  bayram  günü  (6/159),  üçüncüsūn  (üçüncü  gün)  8/159)

 

     2.3.2.2.3.  Üleştirme  sayı  sıfatı

 

     birer  dosya  “birer  dosya”  (1/18),  birer  şié  “birer  şey”  (6/164) 

    

     2.3.2.2.4. Kesir  sayı  sıfatı  

 

     yüzde  yüz  “yüzde  yüz”(4/28),   yüzde  doġsan  “yüzde  doksan”,  dördde  biri “dörtte  bir”  (Bu  örnekler  metin  dışıdır.)

 

    

     2.3.2.3.   SORU  SIFATLARI

 

     “Soru  sıfatları  nesneleri  soru  halinde  belirten  sıfatlardır.”[45]

 

       Hassa  ağzından  derlediğimiz  metinlerdeki  örnekleri  şunlardır:

 

     Ġaç  ġardaş  “kaç  kardeş”  (8/9),  (1/5),  ne  iş  ”ne  iş”  (9/4),  ġaç  sene  “kaç  sene”  (3/78)

    

 

     2.3.2.4.   BELİRSİZLİK  SIFATLARI

 

     “Nesneleri  belirsiz  olarak  bildiren  sıfatlardır.”[46]       

     

     Yöremiz  ağzından  derlediğimiz  metinlerdeki  örnekleri  şunlardır:

 

     Filan  assubay  “filan  astsubay”  (1/110),  hañġı  kŏe  “hangi  köye”   (6/69),  bir  gün  “bir  gün”  (7/16),  ötā  ġardaşın  “öteki  kardeşini”   (7/7),  ġaç  sene  “kaç  sene”  (5/50)