Hassalıca

Ahmet HAŞİMİ’nin “Hassa Ağzı İncelemesi” Adlı Yüksek Lisans Tezi’ni Görmek İçin Tıklayın