Üzümün Tarihi

ÖMER DEDE’NİN DEDEBAĞ’A ÜZÜM DİKMESİ

Ömer dede Bağdat tarafından gelmiş ve Hassa tarafında hiç yerleşme yokken Tiyek’e yerleşmiştir.

Bağdat’tan getirdiği üzüm çubuklarını dikeceği yeri araştırırken uyuma-uyanıklık arası(yakazada) bir ses ona şöyle der: “Kalk nur doğduğu yere asma çubuğunu dik”. Nur(gökkuşağı) şimdiki Bağarası denen yeri gösteriyordur. Ömer dedenin bağ diktiği yere günümüzde “dedebağ”, çevresine ise “bağarası” denmektedir.

Bu gün bu yörenin en iyi üzümleri bağarasında üretilmektedir. Ancak son yıllarda Amerikan asmasına aşılama yoluyla yetiştirilen üzümler bu şöhretini baltalamaktadır.

Çevresindeki Hacılar, Karafakılı, Söğüt, Yoluklar köyleri daha sonraları gelerek; şimdiki bulundukları yerleri yurt edinmişlerdir.

Nur dağlarının Doğu tarafındaki vadi köyleri arasındaki sırtlar bağlarla bezendi. Ancak tarımda makinalaşmadan sonra bu sırtlar önemini yitirdi. Çünkü buralarda traktör kullanmak çok zordu. Kilis’ten gelen bir öğretmen olan Mustafa SEZEN’in Karahayıt denilen yere üzüm dikmesiyle buralarda da bağcılık yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise bağcılık, Hassa’da çok yaygın bir ekonomik faaliyet halini almıştır. Genellikle sofralık olarak pazarlanmaktadır.

Üzümden çeşitli ürünler elde edilmektedir. Kurutulmuş üzüm, pekmez, bastık, kesme, kırma, samsa, sirke, gibi..

Ali COŞKUNER