Hatay İsminin Kökeni

Hatay’ın bir Türk ismi ve buraların da 40 asırdır Türk yurdu olduğunun en önemli delili Altınözü yakınlarında ve halen Suriye topraklarında bulunan Hetye köyüdür(Av. Hulki ÖCAL,Hatay Savaşı, Sy 131).

Orta Asya’dan bütün Asya’ya ve oradan bütün Dünya’ya yayılan Türkler, Hatay’a da gelerek buraları yurt edinmişlerdir. Kuzey Çine yerleşen Türkler, oralara da Hatay ismini vermişlerdi. Bu Hatay Türkleri Anadolu’nun her tarafına yayıldıkları gibi Antakya – İskenderun ve havalisine de gelip yerleşmişlerdir. İşte bugün buralarda yaşayanlar, o Hatay Türklerinin soyundandır. Bunların Anadolu’daki ilk merkezleri Kızılırmak yayının içindeki Hatusas denilen yerdi.

Hatay, Hata, Ata, Eti :Hepsi aynı kökten gelen ve hepsi aynı manaya gelen Türkçe kelimelerdir.

Hatay “bu havalinin adı”

Hatalar “Hatay’da yaşayan Türklerin adı”. Bu böyle biline…

Ali COŞKUNER