Hassa İsminin Kökeni

Kasaba inşa edilen bu yere ilk olarak Hassa taburları ayak bastığından Hassa Kazası ismi verildi. Hassa isminin verilmesinin bu kadarla kaldığı kabul edilemez. Çünkü Hassa ismi Osmanlılarda Devlet demektir. Devlete ait olanlara Hassa denir. Hassa ismi bir yerleşmeye verilebilecek en güzel isimdir. En özel, en mükemmel, en güzel, en olgun, gibi anlamlarını saymakla bitiremeyiz.

Ancak biz Hassalılar övünmeyi pek sevmeyiz. Bu yüzdendir ki; şanlı tarihimizi yazmaya gerek duymamışızdır. Bize yapılan haksızlıkları, kötülükleri hep vakarla karşılamışızdır.