Hassa Coğrafyası

Hassa’yı Tanıyalım

Hassa, coğrafi olarak Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünün Hatay-Maraş(Nur Dağları) Yöresindedir.
Bu yöreyi coğrafi yönden 3’e ayırmaktayız: 1-Nur Dağları. 2-Amik-K.Maraş Çukuru. 3-Kas dağı, Kürt dağı ve devamı.

Hassa topraklarında yer şekilleri üç özellikte karşımıza çıkmaktadır. 1-Dağlar. 2- Ova. 3-Leçe. Dağlık alanında yurdumuzun en güzel ormanları ve yaylaları bulunur.Buralar düzenlendiği ve tanıtımının yapıldığı zaman bir yayla ve spor turizmi merkezi olacaktır.Çünkü buralarda geceleyin çiy düşmeyen ve düşen yerlerinin seçilme şansı olan ender yaylalardan biridir. Oysa yurdumuzun yaylalarının en önemli problemi geceleyin düşen çiyin otları ıslatmasından dolayı sabah koşusu/yürüyüşü yapmayı olumsuz etkilemektedir. Hassa yaylaları bu yönden bir harikadır. Yanındaki ormanlar bunlara ayrı bir muhteşemlik kazandırmaktadır.
Ova, verimliliğiyle ünlüdür. Ovamız cömerttir. Biz onu yıllardır hor kullandığımız halde kalın aluvyal birikintiye sahip olduğundan gık bile demedi. Topraklarımızın en verimsiz kısmı olarak görülmekte olan leçelik arazinin ise bir zamanlar zeytin ve kermez meşeleriyle kaplı olduğunu unutmamalıyız.
Dağların en tepelerinde şifalı otların bulunduğunu ve bir zamanlar doktorların ilaç yapmak için ot topladıklarını unutmayalım. Mükemmel iklimi ve zengin yeraltı suyu varlığıyla bir tarım cennetidir.

Siyasi olarak ise Hatay ilinin 15 ilçesinden biridir. Hassa ilçesi Türk tarihinde her zaman için önemli bir yer hak etmiştir. Fırka-i Islahiyye’nin ilk icraatına Hassa’dan başlaması, Kurtuluş savaşının ilk mücadelesinin buradan ateşlenmesi ve ilk kurşununun atılması ve Maraş’daki mücadelede bile Hassalıların önemli roller üstlenmiş olması bunlar arasında hatırlayabildiğimiz bazılarıdır. Hassa, Kurtuluş Savaşı fikrinin duygusal yönünün başladığı yerdir.

Hassa sadece maddi alanda değil; manevi sahada da büyük zatlar görmüş bir mübarek vatan parçasıdır. Ömer dedeler, Acem dedeler, Seydi Salihler ve daha nice isimlerini hatırlayamadığımız kişiler bu topraklarda yaşamışlardır. Unutmayınız! Gerçek Hassa’yı size sadece sitemiz tanıtacaktır. Hassa’nın muhteşem tarihi ve coğrafyasını size tanıtmaya devam ediyoruz. Bizi takip ediniz..

Ali COŞKUNER